.:: Vásárhely.ma ::.

Együtt járták a magyar csárdást

Magyar bál Brailában. Brailából írják: Szépen sikerült est keretében igazolta a brailai magyar intelligencia, hogyan kell az ott élő csekély számú magyarság lelkületében egy kis együttérzést teremteni. Az omladozó iskola javára vasárnap bált rendeztek, mely ha anyagilag még nem is érte el a kívánt célt, mégis nagy erkölcsi sikert hozott. A sikerhez nagyban hozzájárult az összes hatóságiak figyelme és előzékenysége. A város polgármestere R. Portocala a «Komunal» nagy tánctermét csekély összeg ellenében engedte el. Raducan megyei prefektus pedig és a szigurancá is mindenben segítségükre jártak a rendezőségnek. A magyarság részéről Forró Miklós brailai ref. lelkész neje, Radó Ernő parfümjegyáros neje, valamint Glitzárné és dr. Kiss Dezsőné voltak az est szervezői. A zenét a 38-ik gyalogezred zenekara szolgáltatta V. Filipp kapitány vezetése alatt. A bálon románok és magyarok román katonazenekar hangjai mellett együtt táncolták a magyar csárdást. Ez is bizonyíték amellett, hogy ott nincs különbség faj és faj között, ott ugyanazon nemzet egyenlő jogú polgárai élnek. A jól sikerült estélyen volt tombola, konfetti csata és szépségverseny, melynek győztese Maksay Vilma lett. A közönség állandó jókedvben töltötte az időt, és csak hajnal felé távozott a bálról.

Brassói Lapok, 1923. április 5.

Bölöni Domokos

Kövess minket a
Facebookon!

Követem!

23

Mire számít a választási kampányban?

 

Legolvasottabbak: