.:: Vásárhely.ma ::.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

I. Általános rendelkezések

1.1. A vasarhely.ma (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel biztosítja a weboldalán (a továbbiakban: Weboldal) található szolgáltatásokat.

1.2. A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával, vagy a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó elfogadja jelen ÁSZF feltételeit. Ha a Felhasználó nem ért egyet a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal, akkor nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére.

1.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az ÁSZF-t.

1.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal működését, a szolgáltatásokat, azok bármely részét bármikor, előzetes értesítés nélkül, megszüntesse vagy módosítsa.

1.5. A Weboldal tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyek más, a Szolgáltatótól független weboldalakra vezetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget ezeknek a weboldalaknak a tartalmáért, illetve az ott elérhető szolgáltatásokért.

II. A Szolgáltatások igénybevétele

2.1. A Weboldal használatával a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott online újság szolgáltatásokat veszi igénybe.

2.2. A Weboldal tartalmát kizárólag a Szolgáltató által megadott módon, a Weboldalon található menüpontok és felületek használatával lehet megtekinteni.

2.3. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldal és annak tartalma mindig hibamentes, vagy hogy az minden körülmények között elérhető lesz. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal használatából adódó károkért, illetve az esetleges adatvesztésért, adatlopásért, szolgáltatáskiesésért vagy egyéb technikai hibákért.

2.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy korlátozza a Weboldal használatához szükséges szoftvereket, illetve azok verzióit.

III. Adatvédelem

3.1. A Szolgáltató tiszteletben tartja a Felhasználók személyes adatainak védelmét, és az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeli azokat.

3.2. A Felhasználók személyes adatait kizárólag a Szolgáltató használhatja fel a Weboldal működtetése és a szolgáltatások nyújtása érdekében.

3.3. A Szolgáltató nem adja át a Felhasználók személyes adatait harmadik személynek, kivéve, ha jogszabályi előírás vagy hatósági eljárás kötelezi erre.

IV. Felelősség

4.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal használatából adódó közvetlen vagy közvetett károkért.

4.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a weboldalakért, amelyeket a Weboldalra mutató linkek révén érhető el. A Felhasználók ezeket a weboldalakat a saját felelősségükre használják.

4.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, korlátozza vagy felfüggeszti a Weboldal működését, illetve a szolgáltatások nyújtását, előzetes értesítés nélkül.

V. Szerzői jogok

5.1. A Weboldalon található minden tartalom, így különösen a szövegek, képek, grafikák, hangok és videók szerzői jogvédelem alatt állnak.

5.2. A Weboldalon található tartalmakat csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet felhasználni.

VI. Joghatóság és jogvita rendezés

6.1. A jelen ÁSZF-ből eredő jogviták rendezésére kizárólag a romániai jog az irányadó.

6.2. A Felek minden olyan jogvitát, amely a jelen ÁSZF-ből ered, elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján igyekeznek rendezni.

6.3. A jelen ÁSZF-ből eredő jogvitákat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságok előtt kell rendezni.

VII. Egyéb rendelkezések

7.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen ÁSZF-et, illetve a Weboldal használati feltételeit.

7.2. A módosított ÁSZF hatálybalépésekor a Felhasználók kötelesek elfogadni az új feltételeket. Ha a Felhasználó nem fogadja el a módosított ÁSZF-et, akkor nem használhatja tovább a Weboldalt.

7.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó romániai jogszabályok az irányadók.

Kövess minket a
Facebookon!

Követem!

399

Miként vélekedik Dorin Florea jelöltségéről?