.:: Vásárhely.ma ::.

Díjeső a kiválóságoknak

Április 15-én, szombaton Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében átadták az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2023-as díjait. A díjazottak között marosvásárhelyi, illetve Marosvásárhelyhez kötődő személyiségek is vannak.

Gr. Bánffy Miklós-díjban részesült Szélyes Ferenc színművész, aki a mikházi Csűrszínház alapítójaként kiemelkedő színpadi alakításai mellett áldozatos munkával fenntartja és évente megújuló energiával élteti ezt az egyedi kezdeményezést, melyet egy kis közösség szintjéről magas rangra emelt. A marosvásárhelyi színészt Kovács Levente rendező laudálta.

Kovács György-díjjal tüntette ki az EMKE Varga Balázs színművészt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatában végzett kiemelkedő színpadi teljesítményeiért, valamint a társulati áldozatos munkájáért. Őt Berekméri Katalin, a Tompa Miklós Társulat művészeti igazgatója méltatta.

Kötő József-díjat vett át Potápi Árpád János államtitkár a Kárpát-medencei magyar civil szervezetek és közösségek következetes támogatásáért. Brendus Réka, a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság főosztályvezető-helyettese laudálta.

Életműdíjban részesült Meister Éva színművésznő – a magyar kultúra megtartó erejébe vetett hitét, valamint a magyar szó Kárpát-medencében és a diaszpórában való közkinccsé tételét szolgáló több évtizedes előadóművészi pályája elismeréseként.

További díjak és díjazottak:

Balázs Ferenc-díj: dr. Fejes Ildikó, az egykori Csíksomlyói KALOT Népfőiskola hagyományaira épülő modern felnőttképző intézmény, a KALOT Egyesület alapításában és működtetésében végzett kiemelkedő munkásságáért

Bányai János-díj: dr. Sári Zsolt múzeumi főigazgató-helyettes részére – az erdélyi magyar épített örökség és az erdélyi társadalom történetének feltárása, megőrzése és múzeumi keretek között történő megmutatása érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül .

Gr. Mikó Imre-díj: Hristea Erika-Elisabeta vállalkozó részére – a kolozsvári magyar egyházak, oktatási intézmények, kulturális és sportegyesületek, az erdélyi Versailles megmentésére szánt jelentős támogatásáért.

Janovics Jenő-díj: Tóth István fotóművész részére – sok évtizedes alkotói munkásságáért és a fotóművészet népszerűsítése érdekében végzett tevékenységéért.

Kallós Zoltán-díj: Sára Ferenc és Varga Zsuzsanna házaspár részére – a népi kultúra éltetéséért, a Gyimes völgyében évtizedek óta kifejtett értékmegőrző munkájukért.

Monoki István-díj: Köllő Enikő részére – tevékeny és eredményes könyvtárosi pályája elismeréseként, kimagasló könyvtárosi és rendezvényszervezői munkásságáért, írott kulturális örökségünk, értékeink megőrzése, gazdagítása, valamint ezen értékek közvetítése érdekében kifejtett erőfeszítéseiért.

Nagy István-díj: Czakó Gabriella zenetanár-karnagy részére – több évtizedes, Kodály Zoltán szellemiségében kifejtett zenepedagógiai, karnagyi, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenységéért.

Poór Lili-díj: Tokai Andrea, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház művésznője részére – a magyar és román színpadokon nyújtott kiemelkedő színpadi alakításaiért.

Spectator-díj: Csinta Samu újságíró részére – több évtizedes munkásságáért, különös tekintettel kiemelkedő publicisztikai elemzéseiért, valamint a közelmúlt ismeretlen részleteinek feltárásáért.

Szolnay Sándor-díj: Erős István, Budapesti Képzőművészeti Egyetem rektora részére – kiemelkedő képzőművészeti tevékenységéért, aktív művészetszervezői munkásságáért, az erdélyi kortárs művészet nemzetközi szintre való felzárkóztatásáért és művészetpedagógiai tevékenységéért.

Életműdíjat kapott:

Albert Júlia – a magyar irodalmi kultúrát közkinccsé tévő előadóművészeti munkássága, valamint a szép beszédet alapkövetelménnyé tevő oktatói tevékenysége elismeréseképpen.

Gaal György – az irodalomtörténet és a műemlékvédelem terén kifejtett tevékenysége, valamint Kolozsvár történetét közérthetően megismertető helytörténeti munkássága elismeréseképpen.

László Miklós – épített örökségünket dokumentáló fotóművészeti munkássága elismeréseként, valamint a közművelődési eseményeken való önzetlen közreműködése iránti köszönetképpen.

Wanek Ferenc geológus, egyetemi oktató, tudománytörténész részére – elkötelezett és alázatos szakmai és oktatói tevékenységéért, a földtan egyetemi szintű oktatásában és általános népszerűsítésében kifejtett, több évtizedes aktív, előremutató munkásságáért, valamint tudománytörténészi és kultúraszervezői érdemei elismeréseképpen.

Fotó: Horváth László

 

Antal Erika

Kövess minket a
Facebookon!

Követem!

23

Mire számít a választási kampányban?