.:: Vásárhely.ma ::.

Anyanyelv és magyar kultúra a szórványért

A magyar nyelv és kultúra minél mélyebb elsajátítására és ápolására szolgált a küküllőalmási és somogyomi gyermekek magyarpéterlaki táboroztatása. A két Szeben megyei kis gyülekezetben immár nyolcadik alkalommal szerveztek vakációs bibliahetet.

A Maros megyei Magyarpéterlaka Hagyó Lak táborhelyén megvalósult projekt célja a küküllőalmási és somogyomi gyerekek és fiatalok hitéletének elmélyítése, bibliai ismereteiknek bővítése, valamint a szórványban élők anyanyelv-gyakorlása szervezett formában. A szervezők öt napon keresztül 36 jelenlévő tartalmas vakációs foglalkozásáról gondoskodtak. A Koen Alapítvány által kidolgozott Vakációs Bibliahét Kaptár-ruhatár című forgatókönyvét használták. A tábori program központi üzenete az volt, hogy az ember Isten teremtménye, hiszen egyedül a Teremtő az, aki ismeri életünk teljes forgatókönyvét, amelyben az Ő terve szerint reményteljes jövő vár ránk. A fő aranymondást a Bibliából merítették: „…felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.”

A rendezvény ideje alatt a résztvevők, Hajdú Szilárd orvostanhallgató irányításával megismerkedhettek az elsősegélynyújtás alapvető szabályaival, Biró Zoltán és Vajda Peti szakemberek beavatták őket a fafaragás titkaiba, de volt pohárdíszítés pöttyözés technikával, festés fakanálra és vászonra, házi áldás készítés és gyöngyfűzés is. Nagy Brigitta és Nagy Enikő helyi méhészkedő család megismertette a fiatalokat és felnőtteket a méhészet világával. A szervezett túra alkalmával a házigazda Biró Zoltán vezetésével az útra kerekedők felfedezhették a környék erdeinek, tájának szépségét, így a magasból is láthatták Magyarpéterlakát. Nem hiányozhatott a táncház, Lukács Levente és felesége, Gyöngyi a medgyesi Gyöngyvirág néptánccsoport vezetői szakértelemmel és türelemmel oktatták a magyar néptáncnak szebbnél szebb lépéseit, kezdők és haladok számára egyaránt.

„Testben elfáradva, de lélekben nagyon feltöltődve indultunk haza az ötödik napon. Hisszük, hogy nem volt hiábavaló az ott közösen eltöltött öt nap. Hálásan köszönjük támogatóinknak, alapítványoknak, hogy a Szeben megyei Küküllőalmási-Somogyomi Református Dél-Erdélyi Szórványgyülekezeteinkben történő munkát, tenni akarást támogatják. A tábornak megszervezése nagy identitáserősítő hatással bír és pozitív üzenetet hordoz az itt élő magyarság számára. Jelentősen hozzájárul a két, 217 és 78 lelket számláló gyülekezet kapcsolatának szorosabbra fűzéséhez, ezzel is erősítve a helyi református közösség összetartozás érzését” – értékelt a két gyülekezet lelkipásztora, Hajdú-Nagy István, aki a programot kulcsfontosságúnak tartja a Maros és Szeben megye peremén élő két település magyarsága számára. Mint mondta, mindez azt mutatja, hogy ilyen kis lélekszámú területeken sem halt ki a magyar református élet és nem feledkeztek meg, nem mondtak le az itt élő gyerekekről-fiatalokról sem.

A BGA és a Communitas támogatásával szervezett tábor egyébként a Maros megyei Körtvélyfája református templomában zárult, azon a helyen, ahol valamikor megkeresztelték a küküllőalmásiak és somogyomiak lelkipásztorát. A gyerekek megcsodálhatták azt a helyet, ahol tiszteletesük konfirmált, és ahonnan elindult a Kolozsvári Református Kollégiumba, majd a Protestáns Teológiai Intézet felé.

Hajdú-Nagy István megítélésében a kis Szeben megyei falvak gyerekei számára az efféle táborok, együttlétek szinte az egyetlen lehetőséget jelentik anyanyelvük szervezett gyakorolására és a magyar kultúra elsajátítására. „Itt tudnak és próbálnak meg magyarul beszélni és gondolkodni. Ezek után azt várjuk, hogy a gyerekek még közelebb kerüljenek az egyházhoz, a magyarsághoz” – fogalmazta meg reményét a fiatal lelkész.

Szucher Ervin

Kövess minket a
Facebookon!

Követem!

23

Mire számít a választási kampányban?