.:: Vásárhely.ma ::.

Öntsünk tiszta vizet a szemeteskukába!

Marosvásárhely egykor arról volt híres, hogy az ország egyik legtisztább városa volt. A főterünk tele volt virággal, és egy rendezett város képét tolmácsolta minden idelátogató vendég számára. Szemmel látható volt, hogy a város fejlődik. A marosvásárhelyiek pedig büszkék lehettek a városukra. Ma ez a városkép gyökeresen megváltozott. Sajnos Marosvásárhely újabban úgy kerül be az országos hírekbe, hogy a városban, amely tele van szeméttel, nincs szakszerűen megszervezve a hulladékelhordás, a virágokkal teli városképeket felváltották a szeméttel teli kukák.

Joggal merül fel a kérdés, ki a felelős mindezért? Hol kezdődött mindez? Miért nem tesz senki azért, hogy ez megváltozzon? Vagy tesz, csak lassú a haladás? Kérdések egész sora fogalmazódik meg nap, mint nap a város lakóiban és mindenki választ keres. Egyértelmű és világos álláspont hiányában, az emberek csak találgatnak és sztorikat gyártanak. Némelyik egy jól összerakott összeesküvés elméletnek is beválna.

Hol kezdődött minden?

A jelenlegi szemétgazdálkodási rendszer 2010-ben kezdődött; Borbély László, akkori környezetvédelmi miniszter és Lokodi Emőke a Maros megyei tanács akkori elnöke aláírták az uniós pályázat szerződését, amelynek értelmében Maros megye 45.200.612 eurós támogatásból szervezheti meg a térség szemétgazdálkodását.

A pályázat leadásának előfeltétele volt az Ecolect Maros, Önkormányzatok Közötti Fejlesztési Társulást (ADI Ecolect) létrehozása, amelynek tagja a megye összes településének önkormányzata, valamint a Maros megyei Tanács. Így az ADI Ecolect 2008-ban azzal a céllal jött létre, hogy az európai követelményeknek megfelelő integrált hulladékgazdálkodást hozzon létre és működtessen a megye területén.

Kik hozzák a döntéseket az ADI Ecolectben?

Az alapszabályzat szerint az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amely az egyesület tagjainak képviselőiből áll. A közgyűlésben tehát Maros megye összes polgármestere foglal helyet, szám szerint 102-en, illetve a Maros megyei Tanács elnöke. A közgyűlés választja meg a szervezet elnökét, aki eddig minden esetben a Maros megyei Tanács elnöke volt, jelenleg is Péter Ferenc tölti be a tisztséget.

Az Egyesület végrehajtó testülete, az Igazgató Tanács (IT). Ez a testülete az Egyesület elnökéből és négy további tagból áll, akiket a közgyűlés nevezi ki négy évre.

Az egyesület munkaközössége biztosítja a szervezet működését, a munkaközösség élén az ügyvezető igazgató áll, akit az IT nevez ki.

Összefoglalva az ADI Ecolectben a döntéseket a polgármesterek és a Maros megyei Tanács elnöke hozza, akik megbíznak egy 5 tagú Igazgató Tanácsot a végrehajtással. Az IT pedig gyakorolja a vezetői szerepköröket végrehajttatva a határozatokat a munkaközösséggel, amelynek élén az ügyvezető igazgató áll, jelen esetben Tóth Brezovszky Andrea.

Tekintettel arra, hogy ezeket a szerepköröket a lakosság nem ismerte pontosan, gyakran az a vélemény alakult ki, hogy az ügyvezető igazgató a felelős az ADI Ecolectben meghozott döntésekért, és úgy általában az egész káoszért, amely körüllengi az egész szemétügyet. Ellenben az ügyvezető igazgatónak csupán végrehajtói szerepkör jut, a döntésekért nem ő a felelős.

Tovább haladva, az Ecolect Egyesület bemutatásában, az Európai Uniós támogatásból létrehoztak a kerelőszentpáli ökológiai hulladéktárolót, a maroskeresztúri válogató, átrakó és komposztáló állomást, illetve a kerelőszentpáli mechanikai-biológiai kezelő állomást. Ez a három egység jelenti a Maros megyei szemétgazdálkodási infrastruktúra „lelkét”. Ahhoz, hogy a szemétgazdálkodás, pontosabban a begyűjtés hatékonyan megszervezhető legyen, az összes önkormányzat átadta az Ecolect egyesületnek azt a törvényes kötelezettségét, hogy a településekről elszállítsa, vagy elszállíttassa a szemetet.

A 101/2006-os köztisztasági törvény két fontos előírást rögzít az önkormányzatok kötelezettségeit illetően: Az önkormányzatoknak kötelességük a településeiket tisztán tartani, illetve kötelesek megoldani a szelektív hulladékbegyűjtést. Ennek érdekében megbízhatnak egy vállalkozást, vagy egy másik szolgáltató intézményt.

Most nem térünk ki külön arra, hogy Maros megye különböző régióinak 2018-ban saját szemétbegyűjtői voltak, az Ecolect hatáskörébe utalt szolgáltatás pedig egyáltalán nem segítette a tevékenység gördülékenységét. Ezen viszont már túl vagyunk. Az ADI Ecolect hét régióra osztotta a megyét, és a hét kistérségben külön közbeszerzési eljárás keretében választotta ki azokat a szolgáltatókat, amelyek elvégzik a településeken a szemét begyűjtését.

7 régió

Mi történt Marosvásárhelyen?

Marosvásárhelyen 2018. október 25-én hozta meg a tanács az első olyan határozatot, amelyben átadta a szemétösszegyűjtés kötelezettségét az ADI Ecolectnek. Ennek ellenére az Ecolectnek nem sikerült szolgáltatót találnia a 2-es régióba, ahova Marosvásárhely is tartozik. A lakosság azonban ebből nem sokat érzékelt, mert az időközben csődbe ment Salubriserv Rt., a városnak való tartozása fejében a továbbiakban is ellátta a szolgáltatást.

Az Ecolect 2018. december 12-én meghirdetett egy közbeszerzési eljárást, azonban arra való tekintettel, hogy kizárólag olyan jelentkezések érkeztek, amelyek nem feleltek meg az előírásoknak, 2019 júliusában érvénytelenítette a közbeszerzést. Itt merült fel először az a gond, hogy adott esetben nem lesz ki elszállítsa a szemetet. Ezért a városvezetés lépett. 2019. augusztus 29-én a marosvásárhelyi önkormányzat saját hatáskörben közbeszerzést hirdetett. 2020. június 6-án a városháza újabb felhívást tett közzé, ezúttal az utcai takarítás elvégzésére kerestek szolgáltatót. Fontos hangsúlyozni, hogy itt valójában két különböző feladatról beszélünk, a háztartási szemét elszállításáról és az utcai takarításról.

2020. június 16-án a város szerződést kötött a Sylevy Salubriserv Kft.-vel. Az egyezség mindkét szolgáltatás ellátására vonatkozott, áfamentes nettó értéke 31.700.615,09 lej volt, amire még rá kellett számítani 19 százalékot. Bő egy év után, 2019 szeptemberében újra közbeszerzést hirdetett az Ecolect, azonban ugyanabból az okból kifolyólag, mint az előzőt is, 2020 márciusában szintén érvényteleníteni kellett. Így beigazolódott, hogy az akkori városvezetés jól döntött, amikor saját hatáskörébe vonta a szemételszállítás és az utcai takarítás megoldását. Persze az is egyértelmű volt, hogy a Sylevyvel kötött szerződés csak addig érvényes, amíg az ADI Ecolect végre egy sikeres versenytárgyalást szervez.

A Sylevy Salubriservvel való közbeszerzés feladatfüzete pontszerűen tartalmazta, hogy a szelektíven összegyűjtött szemetet a maroskeresztúri válogató, átrakó és komposztáló állomásra kell szállítani.

Sylevy Salubriserv

Egy 2005-ben alapított, Mezőcsáváson bejegyzett köztisztasági vállalat, amelynek az okiratokban Ilyés Dénes (50%) és Ilyés-Tóth Botond Lehel (50%) a tulajdonosai. A cégadatbázis nyilvántartásai szerint a vállalkozás éves árbevétele (cifra de afaceri) épp a 2019-2020-as időszakban, azaz a vásárhelyi szerződéskötést követően csaknem 350 százalékkal növekedett.

Részlet a feladatfüzet előírásaiból.

Ez a későbbiekben lesz fontos információ.

Új városvezetés, új problémák

A 2020-as választásokat követően az új városvezetés mindenekelőtt biztosítani akarta, hogy amennyiben szerződést köt egy szolgáltatóval, azt ki is tudja fizetni. Ennek legegyszerűbb módja az volt, hogy a vásárhelyi tanács a 2020/249-es számú határozatával bevezetett egy új illetéket, amelynek mértékét 11,87 lej/személy/hónap összegben határozta meg. Ez 2023-ban 14,93 lejre emelkedett. Most pedig az Ecolect újraszámolta a díj összegét és 17,28 lejre növelte. Ez azt jelenti, hogy akik a 2023-as év elején egy összegben fizették ki az adójukat, azoknak most év végéig újabb adósság jelenik meg a nevük mellett.

Fizettünk, de mit kaptunk cserébe?

Az önkormányzatnak, mint már bemutattuk, törvényes kötelessége a köztisztaság és a szemételhordás megszervezése. Marosvásárhely ennek a szolgáltatásnak az anyagi fedezetére az éves adóval egyszerre illetéket fizetett a lakosság. Ha valaki adót, vagy illetéket fizet, akkor jogosan várja el, hogy a szolgáltatás, amiért fizetett minőségi legyen, de az a minimum, hogy el legyen végezve. Ez pedig nem történt meg.

2021 elején tört ki a botrány a Sylevy Salubriserv és a városvezetés között, mivel az önkormányzat visszautasította a Sylevy 13 számlájának a kifizetését, mondván, hogy a cég túlszámlázott. A lejelentett szemétmennyiség nem talált azzal a mennyiséggel, amelyet a kerelőszentpáli ökológiai hulladéktárolót és a maroskeresztúri válogató, átrakó és komposztáló állomást működtető Iridex Kft. lejelentett a polgármesteri hivatalnak. Nagyjából 2000 tonnányi szemét volt az eltérés, ami egyáltalán nem kevés.

A Sylevy azzal indokolta a különbséget, hogy a szóban forgó mennyiséget építkezési hulladék és fanyesedék formájában a Romaris Kft. telephelyére szállította, ezért nem jelenik meg az Iridex nyilvántartásában. A hivatal pedig a feladatfüzet előírásaival érvelt, mondván, hogy abban nem szerepel a Romaris telephelye, csak az ADI Ecolect által szerződött Iridex által működtetett állomás. (lásd fent)

Nyoma vesztett a szelektíven gyűjtött szemétnek

A szemételszállító cég zsákokat, meg kukákat osztogatott a városban és szelektíven szállította el a szemetet, csakhogy éppen egy bizonyos szemétmennyiségnek nyoma veszett. Ez 2022. december 22-én nyert bizonyosságot a tanácsülésen.

Mit mond az ADI Ecolect ügyvezető igazgatója a Sylevy Salubriserv szelektíven összegyűjtött szemétgazdálkodásáról – elhangzott 2022. December 22-én a tanácsülésen.

A vita eredményeképpen a Sylevy Salubriserv minden egyes számla kapcsán külön pert indított a polgármesteri hivatal ellen.

A megye vezetése akkor még látszólag Marosvásárhely polgármesterének a pártját fogta, és nem nézte jó szemmel a pereskedést. Péter Ferenc többszöri békítő kísérlete ellenére mindkét fél fenntartotta a maga álláspontját, így aztán a megyei tanács a megye más régióiban is egyszerre szerződést bontott a Sylevy Salubriservvel. Úgy tűnt első számú közellenségnek nyilvánították a Ilyés testvérek által vezetett vállalkozást. Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán akkoriban úgy nyilatkozott, hogy:

nem hátrálunk meg semmilyen nyomásgyakorlás előtt. Nem marad a szemét a város utcáin.

Ilyés Dénes, erős szavakkal vágott vissza az elöljárónak. Hozzá nem értőnek és hazugnak nevezte Soóst. A szerződésbontás következtében az a városi legenda járta be a várost, hogy a szemételhordó vállalat alkalmazottai a szemetet nem elszállítják, hanem csupán átrakják az utcai kukákba, ezzel nyomást gyakorolva a polgármesteri hivatalra. Ezt azonban senkinek nem sikerült tényszerűen bizonyítani, így megmaradt a feltételezések és a pletykák szintjén. Azonban megoldást kellett találni az utcai takarítás elvégzésére is, így a város újabb közbeszerzési eljárás lefolytatásához folyamodott.

Közben a számlaperek részleges eredményt hoztak a Sylevy számára, ugyanis több esetében is a bíróság a várost fizetésre kötelezte. Egy időben a végrehajtási folyamat részeként zárolták az önkormányzat számláit.

2021 júliusában 180 napra a polgármesteri hivatal szerződést kötött az utcai takarítás elvégzésére a Salubritatea Rt., dévai székhelyű vállalkozással. A szerződés értéke 4.966.896 lej volt. Annak ellenére, hogy az előző szolgáltatóval szerződést bontottak, a szerződés egy 90 napos határidőt szabott meg, így a Sylevy Salubriservnek még három hónapig el kellett szállítani a szemetet, az utcai takarítást pedig átadták a dévai csapatnak.

A hidegvölgyi lakosokkal közölték, hogy egyik napról a másikra elvesztették az állásukat. Az évek során ők sajátjuknak tekintették ezt a szektort, mert szolgáltatók jöttek-mentek, ők, mint helyi munkaerő, maradtak. Azzal a döntéssel, hogy új szolgáltató jött a városba elvesztették az állásaikat. Ezért tüntetést szerveztek a városháza előtt. A Sylevy pedig ebben támogatta őket.

Tiltakozás a Polgármesteri Hivatal előtt. Film: ZideZi

A szemétszállító autók és a hangzavar közepette mindenki a saját fájdalmát kiabálta ki a demonstráción. Egyeseket az zavart, hogy másnaptól nem dolgozhatnak, ezért valakit hibásnak tartottak, mindegy, hogy kit, csak valaki legyen hibás. És nem akarták elfogadni azt a magyarázatot, hogy egy közbeszerzésen, aki nyer, annak van joga elvégezni a szolgáltatást. A Sylevyt dicsérték, hogy rendesen fizetett, ők pedig elvégeztek a munkájukat. Az elégedetlenség azért is volt a hidegvölgyi lakosok részéről helytálló, mivel 2021. március 1-én a város polgármestere személyesen ígérte meg nekik, hogy alkalmazni fogják őket. A megmozdulás groteszk zűrzavarba torkollott, mert egy másik személy, aki magát a „cigányok képviselőjének” nevezte éppen azért háborgott, hogy a Sylevy csak 1500 lejt fizet a munkásoknak.

A Sylevy és a városháza kapcsolata a számlák kifizetése után kezdett normalizálódni, így 2021 októberében Ilyésék újabb megbízást kapta a városi szemét elszállítására – ezúttal 180 napig 9.609.987 lejes összeg ellenében. Ezt követően született meg egy újabb szerződés 2022 áprilisában 26.879.486 lej értékben, amelyet a hulladéktároló üzemeltetői díjának növekedése következtében 39.346.970 lejre emeltek. A megállapodás két évre szolt, de nem tovább, mint ahogy az ADI Ecolectnek sikerül lefolytatni a közbeszerzési eljárást.

A Brantner éra

Az utcai takarítás esetében a dévai vállalkozás nem bizonyult jó döntésnek és ezt az önkormányzat is belátta, így a múlt év májusában Soós Zoltánéknak új szolgáltatót kellett keresniük. Fontos hangsúlyozni, hogy bár mindkét esetben köztisztasági szolgáltatásokról beszélünk, de az utcai takarítás megszervezésének jogköre nincs átadva az ADI Ecolectnek, így azt mindig a városházának kell megszerveznie.

Májusban egy új utcai takarításért felelős szolgáltató jelent meg Marosvásárhelyen, a Brantner Servicii Ecologice Kft. Az anyacég egy osztrák vállalkozás, a vásárhelyi szolgáltató pedig egy kolozsvári székhelyű cég volt.

2022 júniusának végén az ADI Ecolect bejelentette, hogy sikerült lefolytatni a közbeszerzési eljárást és szerződést kötöttek a Brantner Veres Rt.-vel a szemételszállításra. Ez a cég is az osztrák anyavállalathoz tartozott. Úgy tűnt, hogy sikerült mederbe terelni a marosvásárhelyi szemét ügyet. De hamar kiderült, hogy a szereplőknek még vannak ászok az ingujjukban, miközben a kártyavár egyszer csak összedőlt.

Volt tehát szemételszállítónk 5 évre szerződve 77.344.877 lejért és volt utcai takarítást végző másik szolgáltatónk, aki valójában ugyanahhoz az anyacéghez tartozott. Vele is szerződtünk 9.725.794 lejre.

A Brantner tévedett

A Brantner több esetben eltért a feladatfüzetben megfogalmazott elvárásoktól. Első sorban biztosítania kellett volna a megfelelő számú szemetes autót, erre engedményt kért, hogy később vonultassa fel a flottát, aztán a szemeteskukák számával volt híján, és végül egy végzetes hibát követett el. Azt hitte, hogy itt számíthat a helyi munkaerőre. Mikor meghirdette az állomány feltöltését, a helyi munkaerő nem jelentkezett. Akkor éppen arról szóltak a vásárhelyi pletykák és a közösségi hálón azt osztogatták a felhasználók, hogy az előző szolgáltató, az az a Sylevy továbbra is megfizeti a helyi munkaerőt, és azok nincsenek rászorulva arra, hogy a Brantnernek dolgozzanak. Hogy ez valóban így volt-e? Ezt jó eséllyel sosem fogjuk megtudni, mivel törvénytelennek nem volt törvénytelen, szabálytalannak sem volt szabálytalan. Legfeljebb etikátlannak mondható, de azoknál az összegeknél, amelyeket ezért a szolgáltatásért kifizetnek, ki számol az etikával?

Egy komment a Polgármesteri Hivatal Facebook oldalán.

A Brantner tehát személyzethiánnyal küzdött, ez pedig oda vezetett, hogy hiába rendelkezett egy új haszongépjármű-parkkal, nem volt ki vezesse az autókat, és összegyűjtse a szemetet. A hetek teltek és a szeméthegyek egyre csak nőttek és ezzel együtt a lakosság elégedetlensége is. A marosvásárhelyiek előre fizettek az önkormányzatnak, a pénzükért cserében azonban semmit nem láttak. Azaz dehogynem, láthatták az otthagyott szeméthegyeket.

Szemét…
Szemét…
Szemét…

A városi elöljárók pedig elkezdtek hárítani. Elkezdődött a mutogatás. Először a Brantnerre (teljes joggal), aztán az ADI Ecoletctre. A polgármester több, mint 400.000 lejes büntetésről beszélt, de nem beszélt arról, hogy miként fog érvényesülni a város lakóinak a tisztasághoz való joga. Aztán a népharag, mikor már kezdett tarthatatlanná válni, a 2-es régió önkormányzatai sorra kezdték megszavazni a Brantnerrel való szerződésbontást. Marosvásárhelyen előbb az utcai takarítás szerződését mondták fel, aztán kisvártatva a szemételszállítási egyezséget is.

Adi Ecolect Közgyűlés. Fotó: Zi de Zi

2022. december 28-án az ADI Ecolect közgyűlése meghozta a határozatot, hogy szerződést bont a Brantner céggel. Innen kezdve a Brantnernek még 90 napig kötelessége volt, hogy a szemetet elszállítsa a városból. Hogy miért pont 90 nap egy ilyen határidő? Azért, mert egy közbeszerzési eljárás tokkal-vonóval, törvényes határidők betartásával és az új szerződések aláírásával nagyjából pont ennyi időbe telik. Persze ez csak akkor lett volna igaz, ha az ADI Ecolect azon nyomban meghirdeti a közbeszerzést. De, ahogy ebben a történetben megannyiszor, most sem léptek időben a hatóságok.

 A szolgáltatói szerződés hiányossága    

Egy ilyen jelentős horderejű szolgáltatói szerződés felmondásakor felmerül a kérdés, hogy mit kellene tenni, hogy még egyszer ugyanez a helyzet ne következzen be? Vagy lehet-e egyáltalán valamit tenni? A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal két kézzel mutogatott az Ecolectre és minden felelősséget rá hárított. A társulás nem győzte hangsúlyozni, hogy ők a szerződésnek megfelelően jártak el. És akkor hogyan tovább? Ez a szerződés ugyanis nagyon körültekintően igyekszik sok feladatot és kötelezettséget megszabni a szolgáltatónak. Arról is rendelkezik, hogy amennyiben a szolgáltató nem végzi el a feladatát, mikor, hányszor és mekkora összegekre lehet büntetni. Magyarán az Ecolect és a polgármesteri hivatal önmagát körülbástyázta a szerződésbe foglalt cikkelyekkel és paragrafusokkal. Egy dolgot figyelmen kívül hagytak az elöljárók: megfeledkeztek arról, hogy ki és miért küldte őket oda, ahol vannak. Megfeledkeztek a város polgárairól. A lakosság érdekeiről, mert hát végső soron mégiscsak a lakosság érdekeit kellene szem előtt tartani, amikor egy ilyen jellegű szolgáltatást leszerződnek. A több tíz oldalas szerződés egyetlen mondata sem rendelkezik arról, hogy mi történik a szeméttel akkor, ha a szolgáltató nem szállítja el. Azért mégiscsak ez érdekli a lakosokat leginkább, hogy tiszta környezetük legyen. A hatóságok ezt az „aprócska” részletet kihagyták. Senki nem kíváncsi arra, hogy a hivatal hányszor és mekkora összegre büntette meg a Brantnert. De az mindenkit érdekelt, hogy mikor viszik már el a szemetet a kukákból.

Az ADI Ecolect által kidolgozott, a szemételszállításra vonatkozó szolgáltatói szerződés

Elterelő hadműveletnek indult, lábonlövés lett belőle.

Az húsvét elteltével a város polgármestere, Soós Zoltán felszólította az Ecolectet, hogy mielőbb keressen megoldást és oldja meg a szemételszállítást a városban. Az ünnepek alatt ugyanis mindenféle kreatív ötlethez fordultak, hogy az utcai takarítással megbízott vállalat ugyan nem vihette el a háztartási hulladékot, de ha az nem a konténerben volt, hanem mellette, akkor azt felvehették a földről és elszállíthatták… ezt még a rádióba is bemondatták. A nevetséges hír hallatán érezni lehetett, hogy a politikai vezetők belenavigálták magukat egy olyan helyzetbe, amiből maguk sem látják a kiutat. Kapkodnak, és ad hoc megoldásokhoz folyamodnak. De érthető is, hiszen a népharag dühös leheletét ott érezhették a tarkójukon.

De visszatérve Soós Zoltán felszólítására, igen érdekes ez a lépés, ami révén a polgármester, mint kutya a vizet, lerázná magáról ezt a felelősséget. De nézzük csak, ki ül az ADI Ecolect vezetőtanácsában?

Az ADI Ecolect 2/2021. február 24.-i Közgyűlési határozata

A megyei tanács elnöke, Péter Ferenc, mint egyben az Ecolect elnöke és három másik polgármester mellett maga Soós Zoltán, Marosvásárhely elöljárója. Vagyis a polgármester elterelési igyekezetében saját magát lőtte lábon, amikor felszólította az Ecolectet, hogy csináljon már valamit, hiszen ö az Ecolect igazgató tanácsának a tagja.

A Sylevy visszatér

Mint George Lucas ikonikus sorozatában, a Csillagok háborújába a jedi, úgy tért vissza a Sylevy cég is Marosvásárhelyre. 2023. március 13-án a polgármesteri hivatal újra szerződést kötött az utcai takarításra. Ezennel a Sylevy Cleaning nevű vállalkozással. A szerződés értéke 18.824.498,73 lej és egy évre szól. Nem kis összeg, havi 1.6 millió lej, kb. 52 ezer lej napjára. Az elmúlt négy esztendő legnagyobb értékű utcai takarításra vonatkozó szerződése.

Annak ellenére, hogy 2022-ben 8 alkalmazottjuk volt, mégis részt mertek venni a közbeszerzésen, hiszen tudhatták, hogy az ők esetükben a helyi munkaerő nem lesz elérhetetlen. A Sylevy Cleaning munkába lépésének pillanatában elkezdte kitakarítani a várost és a valóság az, hogy jó munkát végez. Munkásai, mint szorgos hangyahadseregek szállnak meg egy-egy városrészt és sepernek, porszívóznak, locsolnak, mosnak, takarítanak.

A Brantner…, a Brantner pedig lelépett. De mielőtt elhagyta volna Marosvásárhelyet, kapott egy ajánlatot. Nițu Ioan Marcel felvásárolta a Brantner szemetes autóinak nagyrészét, amelyek most a Romaris telephelyén parkolnak és arra várnak, hogy átbrandingeljék őket.

Sylevy Cleaning

A vállalkozást 50%-ban bizonyos Nițu Ioan Marcel birtokolja, aki a Romaris Kft. tulajdonosa is egyben. (Emlékszünk, elmondása szerint a Romaris telephelyére szállította a Sylevy Salubriserv azt a szemétmennyiséget 2021-ben, amiért megromlott a barátság a marosvásárhelyi polgármesteri hivatallal, amely 13 számlát nem volt hajlandó kifizetni a Sylevynek.) De térjünk vissza hozzá később. A másik 50%-on, fele-fele arányban Ilyés Tóth Beáta és Ilyes Szilárd Levente osztozik. A vállalkozásnak 2020-ban még 89 alkalmazottja volt, 2022-ben csak 8.

Menekülés az ADI Ecolect öleléséből

Közben a várost elkezdték alkalmi szerződések teljesítésével kitakarítani, de ez hosszú távon nem megoldás és nem is garancia. Több önkormányzatban felmerült, hogy ki lehet-e szabadulni az Ecolect öleléséből? A választ a statútum 12. cikkelye adja meg: igen. De az összes beruházás rá eső részét vissza kell fizetnie az önkormányzatnak, amely menekülne az Ecolectből. Ha csak a kezdő uniós támogatás 1/103-ad részét nézzük már az is közel 440 ezer euró és még ehhez hozzájön az az elmaradt jövedelem, amit az Egyesület a különböző szolgáltatói szerződésekből kellene kapjon. Ez az önkivásárlás bőven meghaladhatja az 500 ezer eurót, ami minden önkormányzat számára elgondolkodtató. A kiugrás után pedig jön a neheze, képes lesz-e saját szemétgazdálkodást folytatni. És milyen áron?

Sorakoznak a megvásárolt szemetes autók. Fotó: Nemes Gabriella
Fotó: Nemes Gabriella

Hát ennyi a történet. Ez a marosvásárhelyi szemét saga. Marosvásárhelynek még mindig nincs az ADI Ecolect által leszerződött szemételszállító vállalata, ugyanis az Ecolect által kiírt első közbeszerzési eljárásra nem jelentkezett senki, a megismételt versenytárgyaláson csak a Sylevy érdeklődött, de az alkudozás során olyannyira eltértek az álláspontok, hogy végül az Ecolect érvénytelenítette a tendert.

Ezek után felmerül a kérdés, hogy Maros megyében és Marosvásárhelyen létezik-e politikai felelősségvállalás? Nem láthattuk ugyanis sem Péter Ferencet, sem Soós Zoltánt arról sajtótájékoztatót tartani, hogy a kialakult helyzetért, az Ecolect vezetőiként vállalják a felelősséget. Vagy esetleg van valamilyen tervük és a közvéleményt tájékoztatják annak kivitelezéséről. Ilyen nem volt. Olyat láthattunk, hogy elhallgatással, vagy másra mutogatással, megpróbálják elkerülni azt, hogy őket bárki is felelősnek tartsa az ügyben. A szemét ügy azonban végig kísérte ezt a mandátumot és tekintettel arra, hogy most sem nevezhető megoldottnak, jó eséllyel fog előkerülni a jövő évben esedékes önkormányzati választások egyik fő témájaként.

 

Kali István

Kövess minket a
Facebookon!

Követem!

41

Mire számít a választási kampányban?