.:: Vásárhely.ma ::.

Nagyheti gondolatok

Jónás prófétát elküldötte az Úr Ninivébe mint követjét. Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, csak 40 nap még és a város elpusztul. Mit akarunk? Mi mást, mint lelkünk megmentését. Féltettük eleget a testet, féltsük már egyszer a lelket is! Gondoltunk eleget külsőnkkel, nézzünk már egyszer befele is. Mentsd meg lelkedet! Magadat szereteted, ez kötelességed is, hisz Isten akarja. A kereskedő a legmagasabb árat kéri. Te mily olcsón odadobod legdrágább kincsedet, egyetlen halhatatlan lelkedet! A lélek szellem, felruházva értelemmel, megáldva szabad akarattal. Isten képmása. Lelkünk honnan ered? Isten orcájára leheli az élet leheletét s így lőn az ember élőlénnyé. Felismerjük-e lelkünk nagy Ősét? Szent Bernád figyelmeztet: “Oh emberek, lássátok be, mekkora értéket tulajdonít az ördög lelketeknek. Az egész világot odakínálja érte. Az egész világot és annak minden kincsét kevesebbre teszi, mint egyetlen lelket.” A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek!

Boga Alajos dr. phil., főtanfelügyelő, státusi előadó, pápai prelátus, általános helynök, titkos püspök (1886. február 18., Csíkkozmás – 1954. szeptember 14., Máramarossziget, börtön)

*

Krisztus rabszolgája lett tanítványainak, amikor szenvedése előtt való este megmosta lábukat (Jn 13,1.17), és rabszolgája lett az egész világnak, amikor a legalsóbbrendű büntetést, a rabszolgák kivégzési módját: a keresztet választja a világ megváltásának eszközévé. Maga az Isten „kiüresítette önmagát, felvette a szolga a alakját” (Fil 2,7). Ezért az újszövetségben a szolgaság más jelentés kap, mint a múltban volt: a szolgaságban az ember Mesteréhez hasonló. De ebben benne van a pogány felfogás szerinti szolgaság megszüntetése is… Az újszövetségben a szolgaság önkéntes, „aki első akar lenni köztetek, az lesz a ti szolgátok” (Mt 20,27). A rabszolgaság a krisztuskövetésnek módja lehet, mert aki Krisztus után akar menni, annak fel kell vennie keresztjét minden nap és úgy kell őt követnie (Mk 8,34). Ami a pogány világban megalázó volt, az most életideállá lesz. Az utolsókból elsők lesznek (Lk 13,30), a szűk út, a szenvedésekkel terhes út vezet Istenhez (Lk 13,24).

Faragó Ferenc kanonok, pápai kamarás, nagyprépost, teológiai tanár, a kántoriskola alapító igazgatója (1905. március 28., Brassó – 1973. június 1., Gyulafehérvár)

 *

Isten a Szépség. Aki hozzá szegődik, azt áthatja a fény. Isten az örök ifjúság. Aki benne él, az örök szépségbe, örök ifjúságba, örök ragyogásba ojtotta bele szívét. Ilyen a „fénybenjáró” lélek. Isten a Fény, a Claritas, a Szépség. Aki szereti őt, az minden harmatcsillogásban, virágragyogásban meglátja az ő arcvonásait, erdőzúgásban, vihartobzódásban fenségét, tengersimulásban, hajnalhasadásban a szeretetét.

Erőss Alfréd erdélyi egyházmegyés pap, teológiai tanár, költő, szerkesztő (1909. július 7., Perestyén – 1950. július 30., Kolozsvár)

 

 

 

 

vasarhely.ma

Kövess minket a
Facebookon!

Követem!

357

Miként vélekedik Dorin Florea jelöltségéről?