.:: Vásárhely.ma ::.

Húsvéti verskoszorú Baricz Lajos tollából

Ujjongjunk, örvendjünk

Nagypéntek délben sötét szállt a földre,
mikor Mesterünk kilehelte lelkét,
sötét volt minden, mint egy sötét börtön,
beborította a szívet s az elmét.

Húsvét hajnalában túláradt a fény,
mert az Isten Fia sírjából kijött,
szétáradt az öröm húsvét reggelén –
Isten dicsősége közénk költözött.

Nagypéntek nélkül megváltás nem volna,
úgy élnénk most is, mint a rab vagy szolga,
akit még a bűnnek kínzó terhe sújt,

de húsvét szent titka szabadítást nyújt,
ujjongjunk, örvendjünk, szabadok vagyunk,
Jézus szent szívétől megváltást kapunk.

(Baricz Lajos, 2023.március 12.)

Alleluja, Ámen!

Alleluja, ámen, Jézus Krisztus él,
üres az ő sírja, az Élő kijött,
noha nagypénteken kiömlött a vér,
s meghalt a kereszten két lator között.

Alleluja, ámen, győzött Mesterünk,
legyőzte a rosszat, az örök halált,
és életet szerzett ezáltal nekünk,
rút kereszthalála váltságunkra vált.

Alleluja, ámen, Jézus köztünk jár…
noha megízleljük, nem árt a halál,
a benne bízókra hasonló sors vár.

Alleluja, ámen, ujjongjon a szív:
nem a végállomás nekünk se a sír –
hiszen Jézus Krisztus dicsőségre hív.

(Baricz Lajos, 2023. március 13.)

Üres Jézus sírja

Miként a búzamag, amely a földbe hull,
téli hónapokban látszólag halott,
de ha tavasszal az ég újra kigyúl,
és elűzi végleg a téli fagyot,

a földben a mag álmából felébred,
megfeszíti testét, megnyújtózkodik,
és észrevétlen visszatér az élet,
mert a természetben is tavaszodik.

A mi Megváltónk is, három nap letelt,
a rideg halálból új életre kelt,
a halált legyőzve elhagyta a sírt,

az asszonyok vitték ujjongva a hírt:
Üres Jézus sírja, feltámadott, él! –
Mindenki feltámad, ki benne remél.

(Baricz Lajos, 2023. március 12.)