.:: Vásárhely.ma ::.

Mérgezett karácsonyi „ajándék”

Egy újabb elutasító döntést hozott a Maros megyei tanfelügyelőség, amellyel a továbbiakban is akadályozza a katolikus iskola újraalakítását.

Az év utolsó előtti vezetőtanácsi ülésén a tanfelügyelőség újabb nemmel „ajándékozta” meg azokat, akik karácsonytájt apró kis reményt fűztek a római katolikus gimnázium újraalakításának támogatásába. Míg a magyar felekezeti iskola ügyéhez eddig is ellenségesen viszonyuló intézmény álláspontja nem meglepő, a 2023/39-es számú határozat megindoklása annál inkább.

„Csak jót akarnak” a magyar gyereknek

A diákok esélyegyenlőségére hivatkozva utasította el a tanfelügyelőség a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal indítványát, amelyben a katolikus osztályok kiválását kérte a Bolyai Farkas Líceum keretéből. Az intézkedéssel, jogi személyiség nélkül, ám mégiscsak újjáalakulhatott volna a hányatott sorsú felekezeti iskola – a Bolyai alárendeltségében. A javaslatot a vezetőtanács mindössze három magyar nemzetiségű tagja, Antal Levente, Fejes Réka és Fodor József támogatta, többségben lévő román kollégáik határozottan elutasították. „Sajnos a vezetőtanács többi tagja fél a változástól, pedig indokolt lett volna a szétválás” – értékelte a Vásárhely.ma-nak a lehangoló 8–3-as eredményt Antal Levente helyettes főtanfelügyelő.

Az újabb magyarellenes döntés már nem lep meg senkit. Az indoklása, miszerint így akarnak esélyegyenlőséget biztosítani a lényegében két iskola tanulóinak, sokakat megmosolyogtatott. Jogilag, többek közt, azzal próbálta a tanfelügyelőség alátámasztani az álláspontját, hogy az önkormányzat jegyzője nem értett egyet a helyi képviselők tanácsi határozattervezetével, amelyet a későbbiekben Ciprian Dobre prefektus is megtámadott.

Más esetben ellenzik az összevonást

Ugyanabban az átiratban és szintén a törvényes előírásoknak megfelelően Marosvásárhely polgármesteri hivatala három szakközépiskola betagolását is kérte. Az indítvány értelmében a Traian Vuiát és az Avram Iancut a Gheorghe Şincai Líceumhoz, míg az Aurel Persut az Elektromaroshoz csatolták volna.

A vezetőség román nemzetiségűek ezt is elutasították, a magyarok tartózkodtak.

A magyar főtanfelügyelős helyettes szerint szerencsésebb lett volna az összevonások ügyét nem erőltetni. „Taktikai hiba volt összecsatolni a két kérést. Míg a Bolyai és a katolikus iskola esetében az egyébként teljesen jogos szétválást szorgalmazod, a másikban, az akár 4-500 diákkal rendelkező más ipari líceumok betagolását követeled. Ezt még mi sem tudtuk támogatni” – magyarázta a saját és két kollégája álláspontját Antal Levente.

A helyettes főtanfelügyelő elmondta, mivel a városháza és a tanfelügyelőség nézete különbözik, mindkét vitatott ügyben a végső szót a közoktatási minisztérium hivatott kimondani.

Még egy kemény dió

December 28-án a tanfelügyelőség vezetősége az új iskolahálózat elfogadásáról, és ezzel együtt az építészeti szakközépiskola sorsáról dönt. Mint ismert a komoly sorvadási jeleket mutató Constantin Brâncuşi nevét viselő líceumot évekkel ezelőtt a Ion Vlasiu faipari szakközépiskolához tagolták be. A városháza ezúttal a líceum felszámolását kéri.

Szucher Ervin

Kövess minket a
Facebookon!

Követem!

62

Milyennek tartotta a Marosvásárhelyi Napokat?