.:: Vásárhely.ma ::.

Arany érdemkereszt a város magyarságáért, az össznemzetért tett erőfeszítéseiért

Tizenhárom erdélyi személyiség vehette át azt a magyar állami kitüntetést, amelyet március 15. alkalmából Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke adományozott értéketteremtő tevékenységük elismeréseként. Maros megyéből négyen részesültek a rangos elismerésben.

Haller Béla, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum nyugalmazott tanára, a Castellum Alapítvány és a Teleki Téka Alapítvány elnöke, Ady István Levente református lelkipásztor, a magyarfülpösi Szivárvány Alapítvány elnöke, a szórványkollégium megalapítója, Orbán-Kis Károly orvos, a Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem Élettani Tanszékének előadó tanára és Péterffy Gyöngyi nyugalmazott általános iskolai tanár, gyulakuti születésű költő értéketeremtő tevékenységük elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehették át Csíkszeredában, a Mikó-várban szervezett ünnepségen.

Haller Béla (középen) dr. Kálmán Attila és dr. Puskás Attila tanárkollégái között.

 

Haller Béla tanárt dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára javasolta a kitüntetésre. Felterjesztésének szövegét olvashatjuk alább:

„Haller Béla személyisége a közösségi élet három fontos területén bontakozik ki. Az erdélyi történelmi családokat tömörítő Castellum Alapítvány és a Teleki Téka Alapítvány elnökeként, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanáraként és a város magyarsága érdekképviseletében kifejtett tevékenysége nem csak erdélyi, hanem össznemzeti távlatokban is meghatározó.

Haller Bélát a Castellum Alapítvány székhelyének Marosvásárhelyre való költöztetését követő évben, 2001-ben választotta elnökéül a szervezet igazgatótanácsa. Elnöki tevékenységének vezérelve, hogy a Castellum az erdélyi nemesség szellemi-erkölcsi hagyományait kívánja továbbéltetni, nagy fontosságot tulajdonítva a nyilvános rendezvények alkalmával és a média közvetítésével célba jutó üzeneteknek, amelyek helyreállítják a sokszor eltorzított történelmi igazságot, a közösségért vállalt felelősség emlékezetes példáit mutatják fel, és a magyar nemzeti identitás megőrzésének lehetőségét hordozzák. A Castellum történelmi témájú előadások, műalkotásokkal való ismerkedés és közös utazások révén egészíttette ki a múltról szerzett tudását. Elnöksége idejére tehető olyan nagyszabású erdélyi rendezvények megszervezése, mint a „kasténynapok, a gernyeszegi Teleki kastélyban szervezett Castellum-találkozók, valamint más helyszíneken szervezett évi találkozók, amelyek lehetőséget adnak az erdélyi és külföldre szakadt történelmi családok tagjai eszmecseréjére. Elnöki minőségben nemzetközi fórumokon képviselte az alapítványt és tartott előadást (a Magyar Történelmi Családok Egyesületében, a CILANE-ban, ami az Európai Nemesi Szervezetek Tájékoztató és Kapcsolattartó Bizottsága).

Haller Béla 2003 óta vezeti a marosvásárhelyi székhelyű Teleki Téka Alapítványt, a bázeli Teleki Téka Alapítvány ikerszervezetét. A Teleki Téka a nagyhírű könyvgyűjtemény megőrzését és megismertetését szolgálja, a Teleki család adományai és pályázással nyert összegek felhasználásával, amelyek kiegészítik az intézménynek szánt állami szubvenciót. Haller Béla szerepe az erdélyi és a svájci alapítvány közötti kapcsolattartás és a kultúrdiplomácia területén jelentős.

Haller Béla közösségépítő tevékenysége a marosvásárhelyi magyar ifjúság nevelésében is figyelemreméltó. 1976-ban érdemoklevéllel végezte a francia-olasz tanári szakot. Az 1989-es fordulat után rövid ideig aligazgató, majd 1990-től 2019-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig Erdély legnagyobb magyar tannyelvű középiskolájának, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak a tanára. Munkássága idején meghonosította az olasz nyelvet az iskolában, ill. a romanisztika katedra felelőse volt. A Bolyai Diákszövetségének és az iskola diáklapjának egyik koordinátora. Az 1990-es évek közepétől kisebb-nagyobb megszakításokkal az iskola vezetőtanácsának tagja. 1998-2001 között az Oktatásügyi Minisztérium munkacsoportjában tevékenykedik, tagja az olasz nyelv tanításáért felelős Országos Szakbizottságnak, 2001-től pedig a tantárgyverseny országos bizottságban tevékenykedett. Több pályázat nyertese, részt vett a Szokrátész-Comenius program keretén belül meghirdetett, turisztikai témájú tevékenységeken és párizsi oktatási programokon.

Erdély legnagyobb városi magyar közössége Haller Bélát a 2012-es helyhatósági választásokon városi tanácsosi tisztséggel bízta meg, ahol 2016-ig a helyi oktatásért és a kultúráért felelt. Ugyanebben az időszakban a városi RMDSZ egyik alelnöke volt.

Haller Béla a közéleti tevékenysége mellett több szakmai tanulmány és irodalmi mű szerzője. Olasz és francia nyelvű írásai erdélyi és külföldi (francia és olasz) tanulmánykötetekben jelentek meg”.

Haller Béla

Magyar állami kitüntetésben részesültek még:

Márton László gépészmérnök, aki a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át.

Továbbá a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült: Demeter Dénes unitárius énekvezér, Máthé Mária unitárius énekvezér, István Ildikó népdal- és néptáncoktató, Kusztura Sándor festőművész, Kányádi György Attila református lelkipásztor, Nemes Levente színművész, Tamás Levente, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatója és Czegő Zoltán író, költő, aki nem lehetett jelen személyesen az ünnepségen.

Antal Erika

Kövess minket a
Facebookon!

Követem!

399

Miként vélekedik Dorin Florea jelöltségéről?