.:: Vásárhely.ma ::.

A Vörös-tengert megtisztítottam

Régen is történtek izgalmas dolgok. Főleg a nyári uborkaszezonban. Szórakoztató hírek a kézdivásárhelyi Székely Újság 1925. júliusi számaiból:

– Élő kakas a házak alapjában. Temesvárról jelentik: Az Állatvédő egyesület feljelentésére a rendőrség eljárást indított Richter építész ellen, aki saját bevallása szerint több ízben épülő házak alapjaiba, az építkezők kívánságára, élő kakast helyezett el egy dobozban. Szerintük ez szerencsét hoz az új házra. Most azonban előreláthatólag kárt fog okozni ez a babona a kijáró súlyos bírság miatt.

*

– Kutyából mégis lesz szalonna. Azt a közmondást, hogy kutyából nem lesz szalonna, igyekszik megcáfolni az a csodálatosnak tetsző eset, melynek bámulatára futott össze Osdola község népe. Borbáth Sándor hatalmas házőrző kutyája köznépiesen kifejezve megkölykezett, és a világra jött két csecsemő között volt egy malac is. A hír beküldője megesküszik arra, hogy ez így van, nem lopta senki a malacot a kutya alá. A malacot rendesen táplálja a kutya.

*

– A Vörös-tenger megtisztítása. Finnországban egy lutheránus templom irattárának rendezése közben egy eredeti számlára akadtak, mely minden valószínűség szerint attól a mestertől ered, aki a templomot 1618-ban felújította. A számlában többek közt a következő tételek foglaltatnak:

A Tízparancsolat kijavítása 2 krajcár.

Pontius Pilátus felfrissítése és sapkájának prémmel való beszegése 1 krajcár.

Az apostol és családjának háromszori átfestése 2 krajcár.

Az ég nagyobbítása és néhány csillag beállítása 3 krajcár.

A pokoltűz javítása és az ördög arcának borzalmasabbá való festése 15 krajcár.

Júdás 30 pénzdarabjának ezüstözése 1 krajcár.

A világ végének meghosszabbítása, mert rövid volt, 3 krajcár.

A Vörös-tengert a légypiszoktól megtisztítottam, 3 krajcár.

Bölöni Domokos

Legolvasottabbak: