.:: Vásárhely.ma ::.

Mire költ a város 2024-ben?

Közvitára bocsátották a város 2024-es költségvetés-tervezetét. Összehasonlítva az elmúlt évekkel az idei lesz a Soós-adminisztráció legkisebb költségvetése. A tervek szerint 2024-ben 604.574.000 lejből fog gazdálkodni a város.

Elméletileg a 2023-as költségvetés volt minden idők legnagyobb költségvetése, amiből Marosvásárhely gazdálkodhatott. Gyakorlatilag ennek csupán 70 százalékát sikerül teljesíteni, így hiába tért el számottevően az elődjeitől, év végére nagyságrendűleg megegyezett az előző esztendők trendjével.

A városi költségvetés kiadási oldala 5 fő fejezetből áll:

1. Javítások

2. Kulturális, sport és egyházi kiadások. Ez foglalja magába a civil szervezetek és egyházak, illetve sportegyesületek pályázati költségvetését is.

3. Európai Uniós pályázati forrásokból finanszírozott projektek

Az előző évek költségvetései:

2023
974.817.174 lej


2022
679.748.840 lej


2021
614.961.950 lej

4. Beruházási költségek, azaz a város saját költségvetéséből elkülönített beruházások kiadásai

5. PNRR-projektek

Az öt fejezetből, az egyes abban tér el a többitől, hogy a benne foglalt költségek nem jelentenek új beruházásokat, csupán javításokat, míg az összes többi fejezet teljesen új beruházásokról szól. Az, hogy milyen beruházásokat fog a város megvalósítani főként a 4-es fejezetből olvasható ki, mivel a 3-as és az 5-ös a pályázatok, amelyek esetében bármi közbejöhet menet közben, ellenben a 4-es fejezetben foglaltakat a város saját költségvetésből, önerőből kívánja megvalósítani. Ezért most ezt a fejezetet vettük górcső alá és próbáltuk meg a nagyobb összegű, vagy érdekesebb beruházásokat kihámozni a számok halmazából.

Lássuk tehát, hogy mire kíván költeni Marosvsásárhely 2024-ben?

Mindenekelőtt elsőre szembe tűntek olyan beruházások, amelyek az előző években többször felkeltették a sajtó érdeklődését.

Ilyen például a ligeti stadion esete. Itt a futópálya kialakítására különítettek el 330.000 lejt, ellenben tudjuk, hogy a Bölöni László nevét viselő stadion már évek óta használhatatlan állapotban van, a futballpályán derékig érő gyom éktelenkedik, a központi lelátót lebontották, a felújításhoz szükséges anyagok már évek óta ott mennek tönkre az építkezési területen, ugyanis a munkálatokat leállították. A futópályát most befoglalták a költségvetésbe, úgyhogy van egy halvány remény, hogy valami elkezdődik ennél a beruházásnál. Bár nem biztos, hogy a futópálya kellene legyen a legelső megvalósítás, de a városvezetés most így döntött.

A másik ilyen ingatlan, amelyre nagyobb összeget kíván költeni a város, az a Bolyai 5. szám alatti épület, azaz a volt vármegyeháza. Az ingatlannak igencsak hányattatott sorsa volt, 2019-ig minimális összeget fordított rá az önkormányzat. Az ingatlanban képzőművészek műtermei vannak és havonta 2500 lejjel gazdagította a városkasszát. Aztán a református egyház meg szerette volna vásárolni, de az a szándék a megyei tanács elnökének közbenjárására meghiúsult. Ezt követően az elmúlt évben azt lehetett olvasni róla, hogy a Marosszéki Közbirtokosság kaparintotta meg az épületet. Az ügy igencsak furcsának bizonyult, a tényfeltáró újságírók figyelmét is felkeltette.

Szabálytalanul írták át a Péter Ferenc vezette közbirtokosságra a régi megyeházát Marosvásárhelyen

Bővebben

Régi megyeháza: kiradírozzák a törvénytelenség nyomait a telekkönyvből

Bővebben

Most, hogy a fura ügyletet az utolsó pillanatban visszafordították, és végre a városháza leadta a telekkönyvezési dokumentációt, most már Marosvásárhely tulajdonaként szerepel az ingatlan. 950.000 lejt kíván költeni az önkormányzat a tetőszerkezet felújítására, továbbá 10.000 lejt az építkezés felügyeletére, 80.000 lejt az ingatlan kapujának restaurálására, 270.000 lejt a teljes felújításról szóló megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Összesen 1.310.000 lejt szeretne a város egy olyan ingatlanra költeni, amelyet az elmúlt évben szinte elvesztett a közvagyonból.

 

Beruházások az oktatási intézmények háza táján

Az oktatási intézmények fejlesztése fejezetnél, a leginkább kiugró szám a Constantin Brâncuși, azaz az építészeti líceum neve mellett szerepel. 1.300.000 lejt költenének az épület közmű hálózatának cseréjére. A PNL-s alpolgármester 2023-ban úgy nyilatkozott, hogy az Európa Gimnázium és Constantin Brâncuși Technológiai Líceumból álló iskolai kampuszt 2024 végégig teljes mértékben rehabilitálják és Marosvásárhely legmodernebb iskolai kampusza lesz. Ennek a kijelentésnek a fényében kell értelmezni az Európa Gimnáziumra szánt 750.000 lejt, amelyből közmű hálózatot, a sportpálya kerítését és az udvar rendezését szeretné megvalósítani a városvezetés. Hogy Alexandru Györgynek igaza lesz-e és 2024 végéig befejeződnek-e a kampusz munkálatai, arra most jó eséllyel fogadhatnánk, hogy nem. Ellenben így nyer értelmet az, hogy miért ellenezte a tanfelügyelőség az építészeti iskola beolvasztását a Ion Vlasiu Líceumba. Nagyon úgy néz ki, hogy ennek a kampusznak a létrejötte román ügy Marosvásárhelyen.

Ezek mellett nagyobb összeget, 450.000 – 450.000 lejt különítettek el a kövesdombi Fecske Óvoda kerítésének cseréjére, illetve a Szász Adalbert sportiskola sporttermének padló cseréjére.

Az oktatási intézmények mosdóira 200.000, az oktatási intézmények konyháinak felszerelésére újabb 200.000, az iskolai sportpályák felszerelésére 300.000, míg az iskolai orvosi rendelők felszerelésére 600.000 lejt különítettek el a költségvetésben.

 

Kell ez nekünk ennyiért?

Van néhány meglepő költségvetési tétel, amelyekre azt mondanánk, hogy „túl sok”, vagy „minek már megint?”. Mégis ott találjuk a tervezett költségvetésben, és ha nem lesz vehemens ellenállás, akkor ott is maradnak. Sőt az előirányzott pénzt el is költik.

Ilyen például az 585.000 lejes szökőkút, ami közel 120.000 euró. Aki azt gondolja, hogy ennyi pénzből lehet vásárolni egy 150 négyzetméteres kértes házat a város valamelyik szomszéd településén, az nem téved. Ellenben mi itt Marosvásárhelyen szökőkutat fogunk építeni ebből a pénzből. Ez esetben nem az a kérdés merül fel, hogy szükség van-e szökőkútra, mert szeretjük a víz közelségét, pozitívan hat a lélekre, de ennyi pénzért?

A szökőkút összegét tekintve, szinte átsiklottam azon, hogy 300.000 lejért befednék a várban a teraszokat, vagy további 380.000 lejért műtárgyakat vásárolna a város.

De másik példa a „kell ez nekünk?” kategóriába soroltaknál egy 2.400.000 lej értékű erdészeti szállító. Nem derült ki, hogy ez valójában egy rönkszállító kamion, vagy egy erdőirtó terminátor traktor, amely szállításra is képes. Csupán annyit sikerült kihámoznunk, hogy egy Ilfov megyei vállalkozással már meg is köttetett a szerződés és lesz a városnak egy ilyen gépe. Hogy a Tájépítészeti és várostisztasági Szolgálatnak (ismertebb nevén a virágkertészetnek) miért van szüksége egy ilyen gépre, nem sikerült még kiderítenünk, hiszen folyamatos erdőgazdálkodás nem zajlik a városban és egy-két nagyobb méretű fa kivágásához nem feltétlenül szükségeltetik egy ilyen szállító. Most már mindenki megnyugodhat, bármilyen fát ki fog tudni vágni a város és el is fogja tudni szállítani. Ez a gép közel fél millió euró és megvásárlására már van aláírt szerződés!

Ugyanennek a szolgálatnak 1.100.100 lejért vásárolnak egy üvegházat is.

 

Beruházások az állatkertben

Mindig valamilyen gyermeki ragaszkodás, rajongás önt el, amikor az állatkertről hallok. Ezért nagy érdeklődéssel olvastam, hogy milyen fejlesztések várhatók az állatkert háza táján. Néhány épület feljavítása mellett kiemelném, hogy tervben van egy alagút kialakítása, amely az oroszlánok kifutója alatt / kifutójában készülne el. Ennek még csak a tervét készítik elő 931.000 lejért. Bekerült viszont a költségvetésbe a szavanna kifutó 1.024.000 lej értékben. Bekamerázzák az állatkertet és jegyautómatákkal szerelik fel, mindezt 300.000, illetve 150.000 lejből.

 

A városi mamut is fejleszt

A város legnagyobb igazgatósága, a Közterület Fenntartó Igazgatóság (ADP) költségvetési vonalain is azonosítható néhány érdekesség, mint például elektromos töltők megvásárlása és kihelyezése a város területén 900.000 lej értékben, illetve a volt Select Mozi épületének megvásárlása. Ez ugyan 6.126.000 lej, de csak 1.000.000-t különítettek el rá, a többi kötelezettségvállalási hitelként maradt a költségvetésben. Miközben az önkormányzat tulajdonában lévő Arta (Művész) Mozira a polgármester jó ideje lakatott tetetett.

 

Utak és tervek

Az úthálózat esetében több útépítési projektet kiemelhetnénk, de ami igazán érdekes és figyelemre méltó az a következő négy.

Elsőnek az Éden utcát emelném ki, legfőképpen azért, mert értékben a többi útépítés fölé emelkedik. 2.430.000 lejt költ a város egy olyan utcára az Egyesülés negyedben, amely egy potenciális zöldmezős beruházás helyszínére vezet. Tehát logikus, hogy fejleszteni kívánják ezt a térséget, a projekt összértéke 4.860.000 lej, ennek felét kívánják a helyi költségvetésből fedezni 2024-ben.

Egy másik útépítési projekt, amelyet teljes egészében a városi költségvetésből kívánnak fedezni a Tutajos (Plutelor) utca modernizálása. Ennek az utcának csak az első szakasza van Marosvásárhely közigazgatási területén, a második fele már Marosszentgyörgy területén fekszik, így a felújítás akkor lenne teljes, ha a szomszéd település költségvetésében is találnánk egy legalább ekkora összeget elkülönítve. Ezt azonban nem tudtuk ellenőrizni, Marosszentgyörgynek ugyanis nincs weboldala és a transzparenciát egészen másképp értelmezik a szomszédban.

De visszatérve a Tutajos utcára, a városi költségvetésben erre 2.814.000 lejt elkülönítettek el. Ez az utca a Víkendtelep Kárpátok sétánya felőli bejáratától a Sörpatikáig tart. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen érdekeltségek tették indokolttá ennek az útszakasznak a modernizálását, akkor itt említhetjük a sátortetős korcsolyapályát és a környékbeli vendéglátóipari egységeket, itt épül egy onkológiai kórház, ebben a térségben szervezik nyaranta a Vibe fesztivált és az utca végén találhatók a Marosvásárhelyi SE 1898 focipályái.

A költségvetésben fellelhető számos terv, megvalósíthatósági tanulmány, és előtanulmány, ezek teljes összege 21.566.000, amely a beruházási fejezet összköltségének a 29,21 százaléka. Ezek közül kettőt emelnék ki, a PNL által javasolt aluljáró építésének előtanulmányát, amely a Mátyás Király tértől (a Sportcsarnok elől) indulna és Sinaia utcában érne véget, valahol Lidl előtt kerülne a felszínre, ezzel elkerülve az Aranykakas előtti korforgalmat. Pontosabban a föld alatt haladna el. Nos erre a projektre is 315.000 lejt szánnak.

A másik projekt a Kárpátok sétányára elképzelt Maros-híd terve. Nagyon sokat tologatták fel és le ezt a hídtervet a Maroson, eddig egyik megoldás sem bizonyult elfogadhatónak. A mostani tervnek is vannak gyenge pontjai, hogy egyet említsünk a vasúti átjáró, amely nagyon könnyen leblokkolhatja a forgalmat a hídon. Egyelőre azonban a Csónakázok (Luntrașilor) utca meghosszabbításában majdan elhelyezkedő híd terveire és engedélyeztetésére 360.000 lejt kívánnak elkölteni.

Kali István

Kövess minket a
Facebookon!

Követem!

62

Minek köszönhető Soós Zoltán újabb sikere?