.:: Vásárhely.ma ::.

Jövő tanévtől nem vonhatók össze a nyolcadik osztályok

A következő tanévtől – létszámtól függetlenül – kötelezően különálló osztályba kell sorolni a nyolcadikosokat, vagyis nem tanulhatnak a kisebb évfolyamok diákjaival együtt. A januárban érvénybe lépett rendelet első hallásra csupa pozitívumot tartalmaz, hiszen ilyen formán a végzősök oktatására több tanári figyelem juthat.

A vizsgatantárgyakból egyébként jelenleg is külön tartják az órákat a nyolcadikosoknak. Viszont a teljes különálló osztályok létrehozása több kérdést is felvet, fejtörést okozva a pedagógusoknak, illetve a tanfelügyelőségeknek országszerte. A rendelet gyakorlatba ültetése, amely nyilván a kistelepülésen, összevont formában működő oktatást érinti, már első látásra sem túl egyszerű. Antal Levente-Mihály Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes, aki maga is 11 évig volt a gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola igazgatója, emberközelből is ismeri a vidéki iskolák helyzetét. Megkeresésünkre, elmondta: a nyolcadik osztályok eddig létszám alatt, összevont osztályokká lettek, az új módszertan kimodja hogy létszámtól függetlenül önálló osztályokként kell megszervezni őket. Igen ám, de ugyanaz a tanügyminiszteri rendelet, a 3036 -os számú,  kimondja hogy iskola és megye szinten bele kell férni az álláshelyek számába. Tény, hogy ha egy mód van rá ennek meg kell történnie, de semmiképpen sem a másik 3 gimnazista osztály rovására. Ha fennáll annak a veszélye, hogy a másik három évfolyam bontás nélkül, egyetlen osztatlan osztályba kényszerülne, kis létszámok miatt, akkor marad a nyolcadik is összevonva, vagyis osztatlanban.

Az oktatási minisztérium adatai szerint a vidéki elemi iskolások több mint 20%-a szimultán oktatásban tanul, a 2023-2024-es tanévben több mint 100 ezer diák, Maros megyében 7741-en tanulnak szinultán oktatásban. Maros megyében az idei tanévben 33 osztatlan nyolcadik osztály van 420 diakkal, jövőtől mintegy fele, 16 önálló osztályként létezik majd 226 tanulóval.

A tanárokat nem képzik ki speciálisan erre az oktatási formára, és a továbbképzési lehetőségek is korlátozottak; általában fiatal, ingázó tanárokról van szó, akiknek nincs sok tapasztalatuk, nincsenek speciális módszertani munkák, a szimultán oktatásban dolgozó tanárok ugyanazokat a tankönyveket használják, mint az egyszerű oktatásban dolgozók. Nincsenek speciális tantervi ajánlások ezekre az osztályokra – sorolta a szimultán osztályokban dolgozó pedagógusok nehézségeit Antal Levente-Mihály hozzátéve, hogy az egyetlen amivel nincs gond, az a tanterem, hiszen az érintett vidéki iskolák többnyire a jelenleginél népesebb diákság számára épültek.

A törvényhozó célja a nyolcadikosok képességvizsgára való jobb felkészülésének biztosítása ezáltal is. Egy nemrégiben közzétett jelentés szerint a szimultán tanítás a 8. osztályos vizsgák kudarcának egyik lehetséges oka.

 

Kulcsár Andrea

Kövess minket a
Facebookon!

Követem!

356

Miként vélekedik Dorin Florea jelöltségéről?