.:: Vásárhely.ma ::.

Egy víz alá került falu tragédiája

Augusztus első szombatja a vízzel elárasztott, a falurombolás áldozatává vált Bözödújfalu emléknapja, amit minden évben megtartanak az elszármazottak és azok hozzátartozói.

Az emlékpark a Siratófallal és a Kopjafafaluval

Az idén sem maradt el a találkozó, a tó szélén, a falu felső végében álló emlékparkban, a siratófalnál és a kopjafafalunál gyűltek össze az egykori kitelepítettek és hozzátartozóik. Erdőszentgyörgyről, Sepsiszentgyörgyről, Székelykeresztúrról, Brassóból, Magyarországról, Németországból, Izraelből érkeztek, hogy találkozzanak, hogy felidézzék azokat az időket, amikor még boldogan éltek a faluban és nem is sejtették, mi vár rájuk. Ahogy a 85 éves Kónya László mondta, ott született a faluban, ott járt iskolába, majd mesterséget tanulva, oda tért vissza. Házat épített, családot alapított, hogy aztán minden odavesszen.  A házat lebontották, amit lehetett, eladtak, amit tudtak, magukkal vittek, hogy új életet kezdjenek. Ami történt, az tragédia, azt nem tudta a mai napig sem feldolgozni – magyarázta könnyes szemmel.

Római katolikus misét és unitárius istentiszteletet tartottak a megemlékezésen

A megemlékezésen Laczkó Vilmos plébános celebrált római katolikus misét, id. Szombatfalvi József nyugalmazott unitárius esperes tartott istentiszteletet és emlékezett az elhunytakra, majd Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere mondott köszöntő beszédet.

Korabeli fotókon látható, milyen volt egykor a falu

A sokáig vízben álló, majd leomló, az elpusztított falu jelképévé vált római katolikus templom helyébe egy új, az Összetartozás Templomát építik, amelynek alapkövét 2018. augusztus első szombatján tették le. Bár  2019-re tervezték a felszentelését, különböző okok miatt a tervezettnél lassabban haladt az építkezés.  Jelenleg már áll a torony, amelyre az ősszel felkerül a tető is. Ahogy a neve is jelzi, az Összetartozás Templomát valamennyi vallási felekezet használhatja majd.

A Kárpát-Medence más-más vidékéről 64 fafaragó fogott össze és faragta ki kopjafafalut. Valamennyi ház helyét, akárcsak a templomokét, az iskolájét, a kultúrházét egy-egy kopjafa jelzi utcák szerint.
Már a torony is áll, őszire a tető is felkerül rá.
Az egykori unitárius templom romjai.
Bálint Zsigmond korabeli fotója: házuk romjai fölött szomorúan ül egy idős házaspár.
Bálint Zsigmond korabeli fotója: egykor iskola volt, udvarán hinta.
Bálint Zsigmond korabeli fotója a tragédiát örökíti meg: bontásban Bözödújfalu.

 

 

 

 

Antal Erika

Kövess minket a
Facebookon!

Követem!

330

Miként vélekedik Dorin Florea jelöltségéről?