.:: Vásárhely.ma ::.

Mi a karácsony?

Majdhogynem ünneprontóként hangzik a kérdés, legfeljebb vallástanárnő érdeklődik így második osztályos tanulónál, aki viszont sokkal pontosabban adja meg a megfelelő választ, mint mi, felnőttek. Mert mi a sokszor egyszerűnek látszó kérdéseket is szeretjük elbonyolítani, így vallásos ünnepeink lényegét is, s ezek közül nem kivétel a karácsony sem. Politikai pályán is megfordult barátom jóindulattal jegyezte meg: vigyázzatok ti, egyháziak, mert a különböző világi megnyilvánulások úgy elvonják a lényeget a karácsony tiszta ünneplésétől. Ezután fogalmazódott meg bennem is a pejoratívnak tűnő kérdés: mi a karácsony?

Egy kicsit populista gyakorlattal közelítem meg a válaszadások sorát: mi nem a karácsony. Hallottam szép, megható megnevezését: karácsony a család ünnepe. A család elfogadható és kedves, hiszen az egyetlen hiteles dokumentum – az evangélium – szerint Mária és József úgy érkeznek meg Betlehembe, hogy már nem csak jegyesek, hanem az isteni álombeli intés után József magához veszi Máriát; ma ezt házasságnak nevezzük. Ám karácsony mégsem a család ünnepe, az sokkal inkább a fél évszázadot együtt élt férj és feleség aranylakodalma.

Mondják, karácsony a szeretet ünnepe, de igazán ez sem felel meg a valóságnak, mert Isten emberek iránti szeretete nagypénteken nagyobb, amikor Jézus életét áldozza fel az emberiség megváltásáért. Egyesek szerint a húsvét azért a legnagyobb ünnep, mert ott Isten életvisszaadó tette győz a világi hatalom döntése felett.

Úgy másfél évszázada karácsony az ajándékozás ünnepe, legalább is mifelénk. Ennek is lehet evangéliumi eredete, hiszen ott jelennek meg a betlehemi bölcső mellett a keleti tisztelettevők (József Attila szerint ők már királyok, és hárman vannak). A bibliai híradás szerint annyi hiteles és biztos, hogy hoztak ajándékként aranyat, tömjént és mirhát. De ajándékokat ugyanúgy kapnak unokáink születésnapjukkor is, mint karácsonykor.

Igaz, a világ akkor kapott egy nagy-nagy ajándékot: Isten szeretete testté lett egy betlehemi éjszakában. Ez a titokzatos testté-létel a közel másfél évezredig egyeduralkodó latin nyelv szerint inkarnáció, ahonnan jön/jöhet a magyar karácsony szó.

Ergo: karácsony egyetlen értelme és lényege: Jézusnak, Isten Fiának megszületése, a többi kedves külsőség, ami hangulatosabbá teszi ezt az év végi vallásos ünnepet.

Ötvös József

Legolvasottabbak: